Index Homepage NederlandsSoloconcerten Muziek horenGeschiedenis Links Contact

         

Muziek voor dans

Sinds 1978 begeleidt ik lessen moderne dans en dans improvisatie op de Rotterdamse Dansacademie, waarbij ik niet alleen mijn contrabas gebruik maar ook percussie, piano en synthesizer speel. In de improvisatie lessen gebruik ik ook muziek, geluids en stem samples.

Mario Camacho,  Michael Schumacher, Gabrielle Staiger, Hilke Diemer, Antien van Mierloo, Armgard von Barbeleben, Guy Weissman, Erik Kaiel en Ellen van Schuylenburch zijn enkele van de dansdocenten en choreografen waarmee ik  binnen en/of buiten de Rotterdamse Dansacademie werk of heb gewerkt.

Voor het begeleiden van lessen of worshops kom ik graag, daarvoor neem ik dan mijn eigen contrabas, keyboard en percussie-instrumenten mee. Ik sta ook positief tegenover het musiceren in een voorstelling en/of componeren van muziek voor een voorstelling.

Is er een goed gestemde piano dan maak ik daar graag gebruik van (In principe is buiten Rotterdam het minimum aantal te begeleiden lessen 2 en dienen deze lessen aaneen te sluiten).

 • mp3 tendus 8/4 84 bpm
  mp3 push ups and stretching 4-4 84 bpm
  mp3 contraction with the high release 100 bpm
  mp3pleadings 72 bpm & piano & djembé
  mp3jumps 8/4 100 bpm
  mp3breathings 2/4 56 bpm
  mp3feet coming forward 4/4 84 bpm
  mp3 3/4 84 bpm piano + djembé
  mp3 
  mp3 
  mp3 
  mp3 
  mp3 
  mp3 

   

 •